Nepřehlédněte

29.7. - 9. 8. 2019 máme dovolenou

 

V případě neodkladných potíží můžete navštívit zastupujícího lékaře.

 

 

 

MUDr. Konstantin Inkov, Gynnogroup s.r.o., Jindřišská 18, Praha 1

Tel. 720 428 518 

 

MUDr. Jan Chlebeček, Gymuno s.r.o., Kischova 1732/5, 140 00, Praha 4 - Nusle, Tel. 222 265 420, www.gymuno.cz

Panoramatest

Neinvazivní prenatální test – NIPT – bezpečná alternativa odběru plodové vody.

 

Neinvazivní prenatální test – NIPT

Jedná se o spolehlivé vyšetření nejčastějších genetických vad plodu. K provedení testu je potřeba pouze vzorek krve těhotné ženy. Proto se test nazývá neinvazivní. Hlavní výhodou je to, že odpadá nepříjemný zákrok a je minimalizováno riziko spojené s invazivními zákroky jako je odběr plodové vody nebo odběr choriových klků.

V krvi matky se vyskytuje tzv. volná mimobuněčná DNA plodu. Anylýzou této fetální DNA je možné zjistit přítomnost nejčastějších chromozomálních odchylek. Námi nabízený test má nejmenší míru falešně pozitivních výsledků ze všech neinvazivních testů nabízených v České republice. Proto jsou získané informace velmi přesné.

Pomocí NIPT je možné diagnostikovat Downův syndrom, Edwardsův a Pataův syndrom, trisomii pohlavních chromozomů, Turnerův syndrom a také vzácnější tzv. mikrodeleční syndromy, které jsou obtížně diagnostikovatelné jiným způsobem. Je možné též určit pohlaví plodu.