Ceník nad rámec veřejného zdravotního pojištění

Ceník výkonů a pomůcek od 1. 9. 2022

   BEZ klientské karty S klientskou kartou
Klientská karta roční   1200
Jednorázová plastová zrcadla 150 0
Ultrazvukové vyšetření na přání pacientky (UZ. vyšetření není    
 automatickou součástí preventivní prohlídky hrazené pojišťovnou) 600 0
Objednávání na vyšetření internetem neposkytujeme poskytujeme
Předpis léků na oddálení menstruace z nemedicínských důvodů 200 0
Vypracování lékařské zprávy na vlastní žádost 300 0
LBC odběr cytologie do tekutého media 800 600
STI 7  vyšetření nejčastějších sexuálně přenosných infekcí 1900 1700
Zavedení nitroděložního tělíska 1200 0
Sepsání žádosti o umělé ukončení těhotenství, vyšetření a UZ 1200 0
IUS ( Kyleena ) 7000 7000
Vydání receptu na vyžádání u neregistrované pacientky 150 150
Vyšetření rezervy vaječníků při plánování těhotenství -  AMH 1200 1200

 

Ceník výkonů pro těhotné

  BEZ klientské karty S klientskou kartou
Těhotenská karta   4000
Screening test v 10. - 14. týdnu na Downův syndrom a další výv 1500 0
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve 20.-22. týdnu 1200 0
Fotografie z UZ vyšetření 100 0
Určení pohlaví na přání pacientky 100 0
UZ screening růstové restrikce plodu ve 36. týdnu těhotenství 1000 0
Cervikometrie – stanovení rizika předčasného porodu 400 0
NIPT Neinvazivní prenatální test Panorama, dle verze 12500 až 16500
Provedení 3D/4D ultrazvuku. Možnost záznamu na flash disk 1400 800