Nepřehlédněte

Nepřehlédněte!

27. 9. 2021 máme dovolenou

 

V případě neodkladných potíží můžete po telefonické konzultaci

navštívit zastupujícího lékaře.

 

 

 

MUDr. Konstantin Inkov, Gynnogroup s.r.o., Jindřišská 18, Praha 1

Tel. 720 428 518

 

MUDr. Jan Sadílek, Gynhelp s.r.o., Tenisová 981, Praha 10 - Hostivař,  Tel.: 274 863 800, www.gynhelp.cz

 

MUDr. Jan Chlebeček, Gymuno s.r.o., Kischova 1732/5, 140 00, Praha 4 - Nusle, Tel. 222 265 420, www.gymuno.cz

 

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinářská 18128 51 Praha 2

Telefon (ústředna): 224 961 111

 

 

 

 

 

 

Ceník nad rámec veřejného zdravotního pojištění

Ceník výkonů a pomůcek přesahující rámec veřejného zdravotního pojištění, které jsou účtovány zvlášť:

 
  BEZ klientské karty S klientskou kartou
Klientská karta roční u nových pacientek   1000
Jednorázová plastová zrcadla 100 0
Ultrazvukové vyšetření na přání pacientky (UZ. vyšetření není automatickou součástí preventivní prohlídky hrazené pojišťovnou) 500 0
Zaslání receptu elektronicky emailem neposkytujeme 0
Objednávání na vyšetření internetem neposkytujeme  0
Předpis léků na oddálení menstruace z nemedicínských důvodů (například dovolená) 100 0
Injekce indikovaná jiným lékařem 100 0
LBC odběr cytologie do tekutého media 700 500
STI 7  vyšetření nejčastějších sexuálně přenosných infekcí 1700 1500
Zavedení nitroděložního tělíska 1000 0
Sepsání žádosti o umělé ukončení těhotenství včetně gynekologického vyšetření a UZ 1000 0
IUS Jaydess pro ženy které nerodily 6000 6000
IUS Mirena, Kyleena 7000 7000
Vydání receptu na vyžádání u neregistrované pacientky 100 100
Kryochirurgické ošetření (kožní výrůstky, čípek děl.)   1 dávka 150 100

 

Ceník výkonů pro těhotné, přesahující rámec veřejného zdravotního pojištění, které jsou účtovány zvlášť:

  BEZ klientské karty S klientskou kartou
Těhotenská karta   5000
Fotografie z UZ vyšetření 100 0
Určení pohlaví na přání pacientky 100 0
Screening test v 10. - 14. týdnu na Downův syndrom a další vývojové vady (vyšetření krve a UZ) 1500 0
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství 1200 0
Provedení 3D/4D ultrazvuku. Možnost záznamu na flash disk 1400 0
UZ screening růstové restrikce plodu ve 36. týdnu těhotenství 1000 0
NIPT Neinvazivní prenatální test Panorama, dle verze 12000-16000    12000-16000