Klientské karty

Našim klientkám nabízíme možnost zakoupení klientské karty, díky které máte možnost využívat nadstandardní služby. 
Standardní péči zajišťujeme v rámci zdravotního pojištění.

Klientská karta

(v sobě) zahrnuje položky uvedené v Ceníku výkonů a pomůcek.

Jedná se zejména možnost provedení UZ vyšetření, které jinak není součástí preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou, on-line servis (objednávání internetem online, zasílání e-receptů a výsledků e-mailem), zasílání receptů poštou, informace o výsledcích sms nebo telefonicky, telefonické konzultace, objednávání na přesný čas, připomenutí preventivní prohlídky (blíží-li se její čas), v případě nutnosti operačního zákroku jeho provedení v nasmlouvané nemocnici.

Těhotenská karta

nabízí všechny všeobecné výhody jako roční klientská karta a k nim navíc možnost UZ při každé návštěvě včetně fotografie, přítomnost partnera a rodinných příslušníků u vyšetření (UZ), konzultace porodního plánu, určení pohlaví dítěte na přání, screening test v 9. - 13. týdnu na Downův syndrom a další vývojové vady (vyšetření krve a UZ).

Ultrazvukové vyšetření plodu před nástupem k předporodní péči v porodnici – upřesnění polohy plodu, hmotnostní odhad, kontrola množství plodové vody a funkce placenty. Dopplerovské vyšetření stavu krevní cirkulace plodu a průtoku placentou. Provedení 3D ultrazvuku s možností záznamu na flash disk.